foto: Dick Goslinga
Wielenwerkgroep

Resultaten 2012

Binnemiede & Weeshuispolder broedvogels
Gelte Herne broedvogels
EHS watervogeltellingen
trends niet-broedvogels (in uitvoering)

 

Broedvogelinventarisaties Binnemiede & Weeshuispolder (ca. 180 ha.)

95% grasland, 5% moeras-/rietland

soort
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Baardmannetje
2
2
2
2
3
2
Bergeend
1
0
0
1
1
2
Blauwborst
2
3
3
2
2
1
Bosrietzanger
1
1
0
1
0
1
Bruine kiekendief
0
1
0
0
0
0
Fazant
2
1
2
1
2
1
Fuut
2
1
2
1
2
0
Gele kwikstaart
8
8
3
2
1
1
Graspieper
29
33
27
39
30
24
Grauwe gans
0
0
0
0
2
2
Grutto
36
23
22
21
26
35
Kemphaan
0
0
0
0
0
1
Kievit
17
19
28
33
42
47
Kleine karekiet
15
17
5
19
9
15
Knobbelzwaan
1
2
3
2
2
2
Koekoek
0
1
0
0
0
0
Krakeend
10
10
9
13
10
10
Kuifeend
6
3
5
4
6
5
Kwartel
7
0
0
1
2
0
Meerkoet
8
9
7
10
12
7
Nijlgans
1
0
0
0
0
0
Rietgors
18
22
16
21
19
14
Rietzanger
36
30
31
29
30
28
Roerdomp
0
0
0
0
1
1
Scholekster
13
9
13
12
9
8
Slobeend
1
0
3
3
6
3
Snor
1
0
1
1
2
0
Sprinkhaanrietzanger
1
1
0
0
0
1
Tureluur
18
17
21
17
18
19
Veldleeuwerik
46
44
44
52
53
64
Watersnip
7
3
6
5
8
5
Wilde eend
22
34
33
28
29
28
Witte kwikstaart
0
0
0
0
0
1
Wulp
4
4
4
5
5
5
Zomertaling
2
1
1
3
3
2
Zwarte kraai
0
1
0
0
0
0

terug 

Broedvogelinventarisaties Gelte Herne (32 ha.)
moeras- en rietland

soort
2011
2012
Baardmannetje
5
2
Bergeend
1
0
Blauwborst
6
6
Bosrietzanger
2
4
Braamsluiper
0
1
Bruine kiekendief
0
2
Fazant
1
1
Fitis
21
22
Fuut
5
7
Grasmus
3
4
Grauwe gans
6
5
Houtduif
1
1
Kleine karekiet
21
25
Kneu
1
0
Knobbelzwaan
1
1
Koekoek
2
2
Krakeend
4
6
Kuifeend
1
1
Kwartel
2
0
Matkop
0
1
Meerkoet
2
4
Nijlgans
3
1
Putter
0
1
Rietgors
14
20
Rietzanger
45
32
Snor
6
5
Sprinkhaanrietzanger
2
1
Tjiftjaf
9
7
Tuinfluiter
3
4
Wilde eend
6
9
Winterkoning
5
18
Zwarte kraai
3
2
Zwartkop
6
2

terug

watervogel- en roofvogeltellingen (voorbeeld)

12 oktober 2013
eerste uur droog, later motregen, rustig
waterstanden laag tot normaal
soort
KLW
GRW
BP
OWR
SF
OW
HW
FL
ZM
WG
totaal
SOVON-code
FR3121
FR2350
FR2373
FR2374
FR2375
FR2384
FR2436/44/*43
Fuut
7
5
5
17
Aalscholver
24
11
9
7
6
57
Blauwe reiger
9
3
1
2
10
25
Grote zilverreiger
6
5
1
3
15
Knobbelzwaan
19
2
2
23
Kleine zwaan
33
33
Kolgans
144
153
5
302
Grauwe gans
14
58
38
212
322
Boerengans
1
42
43
Canadese gans
11
10
21
Brandgans
3
40
43
Nijlgans
6
6
Smient
266
55
712
1033
Krakeend
138
10
28
61
237
Wintertaling
167
20
13
200
Wilde eend
92
25
25
18
308
468
Pijlstaart
3
2
5
Slobeend
32
14
46
Tafeleend
6
3
9
Kuifeend
25
2
18
14
59
Waterral
3
3
Waterhoen
4
1
1
6
Meerkoet
70
14
36
120
Kievit
80
22
200
302
Watersnip
31
2
1
1
35
Wulp
4
4
Kokmeeuw
138
30
25
193
Stormmeeuw
36
36
Kleine mantelmeeuw
1
1
totaal
1293
412
190
33
1736
3664
GW, FL, BP: groepjes Baardmannetjes (GW>50), Graspiepers (Rypstjerksterpolder > 150), trek Veldleeuweriken (> 30)
Ottema-Wiersma reservaat: een visotter
Roofvogeltellingen Wielenwerkgroep 2013/2014
12 oktober 2013
eerste uur droog, later motregen, rustig
soort
KLW
GRW
BP
OWR
SF
OW
HW
FL
ZM
WG
totaal
Bruine kiekendief
1
1
Sperwer
1
1
Buizerd
20
1
3
5
29
Torenvalk
3
1
3
7
Slechtvalk
3
1
4
totaal
28
1
0
4
9
42
In de Binnemiede 'op elk hek' een buizerd!!
KLW=Kleine Wielen; GRW=Groote Wielen; BP=Bouwepet; OWR=Ottema Wiersma reservaat; SF=Sippenfennen; 
OW=Oer de Wiel; HW=Houtwiel; FL= Falomster Leyen; ZM= Zwagermieden; WG=Westergeest

 

 

terug

 

Bijgewerkt op 20-oct-16